Ny kunde

 

Som ny klient hos LHF Revision kan vi tilbyde følgende:

 

· Gratis og uforpligtende indledende møde

· Vi giver et skøn vedr. tidsforbrug og dermed den pris kunden skal betale

· Der udarbejdes altid et aftalebrev som viser omfanget af samarbejdet og den aftalte arbejdsfordeling

· Honoraret beregnes på grundlag af den til arbejdet medgåede tid samt evt. udlæg. Der føres et sagsregnskab, hvor anvendt tid og udlæg registreres

· Der beregnes en timesats på DKK 300,00 vedr. bogførings– og lønopgaver

· Der beregnes en timesats på DKK 500,00 vedr. revisions-, regnskabs- og skatteopgaver